De Terp Talks

Woensdag 26 januari 2022  is het tijd voor de tweede Terp Talks. Een serie bijeenkomsten over de bouw, de realisatie, de ideeën en ontwikkelingen rondom Campus de Terp.
Deze keer zitten aan tafel de gemeente Hollands Kroon en de architecten van Campus de Terp om te praten over het definitief ontwerp. Ook de projectleiders en de initiatiefnemers zijn aanwezig.
Er is ruimte voor informatie, een goed gesprek, vragen en vooral interactie.

Campus de Terp, Microsoft en IT-Workz slaan de handen ineen voor het Duurzaamheidslab

Op RSG Wiringherlant staat een mooie ruimte klaar om groepen leerlingen met onderzoekend leren mee te nemen in verschillende duurzaamheidsthema’s. Maar dit lab is niet alleen beschikbaar voor de leerlingen van RSG Wiringherlant. Het duurzaamheidslab is een initiatief van deze school samen met een aantal basisscholen in Wieringerwerf die straks samen Campus de Terp gaan vormen. Zowel leerlingen van deze basisscholen als van het voortgezet onderwijs zullen in het lab samen de duurzaamheidsthema’s gaan verkennen.

Bestemmingsplan Campus de Terp Wieringerwerf vastgesteld

Op donderdag 25 november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Campus de Terp vastgesteld. Hiermee is een grote stap gezet naar de uitvoering van Campus de Terp in Wieringerwerf. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, is er een juridische basis om besluiten te nemen over toekomstige aanvragen om omgevingsvergunningen.

Ondertekening overeenkomsten Campus De Terp in Wieringerwerf

Burgemeester Rian van Dam (links op de foto), voorzitter Maaike Esselink en Johan Vos van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer hebben vrijdag 17 december een aantal overeenkomsten ondertekend voor de sportfaciliteiten bij Campus De Terp.

Voorbereidingen bouw Campus de Terp van start

Campus de Terp in Wieringerwerf krijgt stap voor stap vorm. En niet alleen op papier. Zo begint op maandag 17 januari het snoeien en verwijderen van de onderbeplanting. Daarnaast start rond februari de sloop van het buitenbad van Zwembad De Terp. Ook wordt er zand en grond geleverd wat voor latere bouwwerkzaamheden bedoeld is. Deze bouwwerkzaamheden beginnen zodra dit kan.

Het expertteam Bedrijven – XPTB

Het expertteam Bedrijven is in het leven geroepen om te werken aan een structurele en intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het Duurzaamheidslab en op Campus de Terp. Het expertteam Bedrijven bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, afgevaardigden van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer en uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Het snoeien is begonnen!

De eerste (spreekwoordelijke) schop is de grond in gegaan. Campus de Terp in Wieringerwerf krijgt stap voor stap vorm. Op maandag 17 januari is het snoeien gestart en is er een begin gemaakt met het verwijderen van de onderbeplanting.