Bij de totstandkoming van Campus de Terp zijn verschillende partijen betrokken. Hoe werken zij met elkaar samen om de campus de realiseren? We lichten dit graag toe.

Er is om te beginnen een stuurgroep. Dit is een groep mensen die bestaat uit bestuurders van de organisaties die zijn betrokken bij Campus de Terp. Zij zorgen ervoor dat er richting wordt gegeven aan het project en dat er zo nodig besluiten worden genomen. In deze stuurgroep zitten de volgende organisaties: de onderwijsorganisaties, SSWW en de gemeente Hollands Kroon.

Er is ook een afstemmingsoverleg. In dit overleg wordt op uitvoeringsniveau gesproken over de voortgang van het totale project. Hierbij sluiten de projectleiders aan vanuit het onderwijs, SSWW en de gemeente. De procesregisseur leidt deze overleggen en toetst of alles blijft lopen zoals is afgesproken in de overeenkomsten.

Daarnaast is er de communicatiestuurgroep. In deze stuurgroep zitten mensen van SSWW, Sarkon, rsg Wiringherlant, gemeente Hollands Kroon en een extern communicatieadviesbureau. Zij zorgen ervoor dat er goed wordt gecommuniceerd over de voortgang van de campus, de laatste ontwikkelingen en activiteiten die worden georganiseerd.

Tot slot zijn er binnen de gemeente Hollands Kroon een aantal teams die zich bezighouden met de campus. Dit gaat dan voornamelijk om de inrichting van de buitenruimte van de campus en het onderwijs. Maar ook het toezicht op de financiën. Over de sportvoorzieningen gaat SSWW. Deze stichting is zelf verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de sportvoorzieningen.