Op RSG Wiringherlant staat een mooie ruimte klaar om groepen leerlingen met onderzoekend leren mee te nemen in verschillende duurzaamheidsthema’s. Maar dit lab is niet alleen beschikbaar voor de leerlingen van RSG Wiringherlant. Het duurzaamheidslab is een initiatief van deze school samen met een aantal basisscholen in Wieringerwerf die straks samen Campus de Terp gaan vormen. Zowel leerlingen van deze basisscholen als van het voortgezet onderwijs zullen in het lab samen de duurzaamheidsthema’s gaan verkennen.

Marie José Tinebra, directrice van een van de basisscholen en  Marjan Onderwater, plaatsvervangend rector rsg Wiringherlant zijn enthousiast over de mogelijkheden. “Het doel is om te komen tot een doorlopende leerlijn voor 10 tot 14-jarigen rondom duurzaamheidsprojecten. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten. Het PO en VO sluiten naadloos op elkaar aan en de leerlingen maken kennis met belangrijke maatschappelijke vraagstukken uit hun directe omgeving.”

Het project maakt ook gebruik van de expertise van bedrijven in de regio. Een van de bedrijven in de directe nabijheid van het Lab is het datacenter van Microsoft. Florien ten Hove is Datacenter Community Manager bij Microsoft en vanuit die rol betrokken bij de activiteiten in het Microsoft Schools Connect programma. In dit programma kijkt Microsoft samen met de scholen in de buurt van het Datacenter hoe ze een impuls kunnen geven aan het onderwijs. Ik het geval van het Duurzaamheidslab van Campus de Terp en rsg Wiringherlant is dat door te helpen een online community platform voor het Duurzaamheidslab in te richten. Dit platform op basis van Microsoft 365 kan het duurzaamheidslab helpen nog makkelijker de samenwerking te faciliteren tussen de verschillende scholen en de leerlingen die werken aan de duurzaamheidsprojecten onderling. Florien is onder de indruk over de opzet en het gedachtengoed achter het Duurzaamheidslab. “Het is mooi dat het lab de scholen met elkaar verbindt en hier willen we als Microsoft graag ons steentje aan bijdragen. We hebben daarom Microsoft partner IT-Workz ingeschakeld om de scholen bij dit traject te begeleiden. Zij kennen het onderwijs door en door en weten precies hoe het Microsoft 365 platform het beste kan worden ingericht om de processen binnen het lab te ondersteunen”

IT-Workz kent de mogelijkheden die een Lab zoals op het RSG Wiringherlant kan bieden maar al te goed. Zelf hebben ze ook ruime ervaring opgedaan met een onderwijs ICT- en technieklab op locatie in Etten-Leur. Het Lab to Learn zoals het lab bij IT-Workz heette was een plek waar docenten konden leren en oefenen met het inzetten van ICT- en techniek tools ter ondersteuning van hun didactiek. Omdat deze begeleiding steeds meer en meer op de scholen zelf plaats ging vinden is het Lab to Learn gestopt met haar activiteiten. Alle materialen van het Lab to Learn worden nu geschonken aan het Duurzaamheidslab op RSG Wiringherlant. “We hopen dat onze materialen dit nieuwe lab nog meer uitdaging kunnen bieden voor de leerlingen die hier met de duurzaamheidsprojecten aan de slag gaan.” Aldus Onno Sidler, consultant ICT en Onderwijs bij IT-Workz die de inrichting van de Microsoft 365 omgeving voor het Duurzaamheidslab begeleidt.

Met de inrichting van het nieuwe online samenwerkingsplatform voor het duurzaamheidslab zal in schooljaar 21-22 ook aan andere scholen rondom Wieringerwerf de kans geboden worden deel te nemen aan de duurzaamheidsprojecten die vanuit het lab worden aangeboden.