De buitenruimte van Campus de Terp wordt in verschillende fases ontwikkeld. Inmiddels is een start gemaakt met het grondwerk en de fundering voor de parkeerplaatsen. Begin februari is bekend welke uitvoerende partijen aan de slag mogen met de rest van het werk. De gemeente Hollands Kroon heeft intensief contact en directe afstemming met de bouwende aannemers. De werkzaamheden verlopen volgens schema zodat het sportgebouw en het kindcentrum in juni 2024 toegankelijk zijn voor de gebruikers. Voor 27 september – de datum van de opening – is fase 1 afgerond.

De fases
– Grondwerk visvijver (inmiddels afgerond)
– Opknappen kruispunt Terppad/Tamsmalaan/Wanmolen (19 tot en met 24 februari)
– Aanvullen grond rondom sportgebouw (vanaf week 29)
– Aanleg parkeerplaatsen Terpweg en Dorsmolen met aansluitingen op bestaande wegen (vanaf april tot en met juni)
– Aanleg bestrating en natuursteen middengebied (juni)
– Aanleg fiets- en voetpaden (juli)
– Aanbrengen speeltoestellen en straatmeubilair (juli)
– Aanbrengen beplanting (september)
– Doorstart naar fase 2 (oktober)