Sociale media: welk kind krijgt er niet mee te maken? Maar hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe kun je kinderen hierin begeleiden? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat het sociale media gebruik binnen de perken blijft? En hoe hou je het dan ook nog eens gezellig met elkaar?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de eerste gezamenlijke ouderavond die Kindcentrum de Terp organiseerde rond het thema ‘sociale media & mobieltjes’. Alle ouders van de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in Wieringerwerf waren uitgenodigd, én de ouders van de brugklassers van rsg Wiringherlant.

Ouders kregen inzicht in welke sociale media populair zijn bij deze doelgroep, en handreikingen voor de mediaopvoeding van hun kinderen. De insteek was vooral positief: natuurlijk zijn er gevaren, maar wat kun je als ouder doen om het toch leuk te houden met je kind? Dat leverde veel herkenning op bij de aanwezige ouders, die ook onderling ervaringen uitwisselden. Alle ouders ontvingen na afloop per mail een hand-out met slimme tips en adviezen. Download hem hier!

 

 

#samenleren #verbinding #vitaliteit #toekomstgericht