De basisscholen van Kindcentrum de Terp en rsg Wiringherlant werken op verschillende onderdelen met elkaar samen om ervoor te zorgen dat leerlingen een soepele overgang ervaren van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Een mooi voorbeeld hiervan is de leerlijn Engels.

In de aanloop naar de realisatie van Campus de Terp ontstond de wens om binnen het onderwijs de doorgaande leerlijn voor Engels concreet te maken en op elkaar te laten aan te sluiten. Het achterliggende doel is dat leerlingen, op het moment dat zij naar het VO gaan, al gewend zijn om spelenderwijs naar Engels te luisteren en het in beperkte mate zelf te spreken. Zo beginnen zij met voldoende (voor)kennis van de Engelse taal op het voortgezet onderwijs. Dat maakt de overgang soepeler.

Samen methode gekozen

In aanloop hier naartoe, organiseren PO en VO verschillende bijeenkomsten waarbij PO- en VO-collega’s elkaar ontmoeten en stappen zetten in de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn. Ook hebben dit schooljaar al verschillende trainingsmiddagen Engels plaatsgevonden voor leerkrachten van het VO, om te oefenen met taal en spreekvaardigheid. Verder hebben de scholen gezamenlijk gekozen voor een Engelse methode, zodat de leerlingen straks allemaal met dezelfde voorbereiding de overstap naar het VO kunnen maken. Zo neemt de doorlopende leerlijn Engels van po naar vo steeds concretere vormen aan.