Een concreet voorbeeld van de samenwerking is te vinden in de doorlopende leerlijn (van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs) van het vak Engels. Zoals wellicht bekend werken de basisscholen hiervoor al samen met rsg Wiringherlant.

Doorgaande leerlijn Engels
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn de scholen bezig om voor dit vak de leerlijnen en werkwijzen binnen het primair onderwijs in kaart te brengen. Twee vakleerkrachten Engels van het Wiringherlant hebben inmiddels lesbezoeken gedaan op de verschillende basisscholen en stellen nu einddoelen per groep op.

Volgend jaar gaan basisschoolleerkrachten ook lessen Engels op het Wiringherlant bijwonen. Dan is er een duidelijk beeld of en welke scholing de basisschoolleerkrachten nodig hebben om een goede Engelse les te geven. De vakleerkrachten Engels van het Wiringherlant zullen deze scholing dan op zich nemen.

Een geweldig voorbeeld waar nog vele van volgen, want er gebeurt natuurlijk nog meer. Daarover vertellen we in de volgende nieuwsbrief. Wordt vervolgd!