Als voorloper op de samenwerking op Campus de Terp, heeft rsg Wiringherlant nu al het Duurzaamheidslab ingericht. Hét technologielokaal voor de regio voor leerlingen van 10-14 jaar. In dit lab staat ondernemend en onderzoekend leren centraal en gaan zowel leerlingen van het primair (basis) onderwijs, als leerlingen van het voortgezet onderwijs aan de slag met thema’s rondom duurzaamheid. Naast kennismaken met de beroepen van de toekomst, leren de basisschoolleerlingen de middelbare school alvast kennen en wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs minder groot…

 

 

De leerlingen doen bijvoorbeeld vaardigheden op die nodig zijn voor de beroepen van vandaag en morgen en ze maken onder andere kennis met virtual reality, 3D-printers, drones en programmeren. Op deze manier komen zij volop in aanraking met wetenschap en technologie en ontstaat er samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio.

Er is op deze wijze al een aantal mooie projecten bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd.

– Een team samengesteld uit leerlingen van basisscholen De Triangel uit Wieringerwerf en De Peppel uit Middenmeer, en rsg Wiringherlant heeft deelgenomen aan de Lego League. Dit is een internationale wedstrijd waarbij kinderen worden uitgedaagd om hun creativiteit en technologische vaardigheden te ontwikkelen. Het team uit de Wieringermeer heeft de originaliteitsprijs gewonnen voor hun inzending. Een en ander krijgt nog een vervolg.

– De groepen 8 van de basisscholen uit de omgeving hebben vorig schooljaar het thema ‘water’ behandeld, gericht op rioolzuivering. Dit hebben zij afgesloten met een eigen ontwerp voor waterzuivering. Deze ontwerpen werden in het Duurzaamheidslab beoordeeld door een jury. Dit schooljaar is gekozen voor het thema ‘windenergie’. De aftrap vond plaats bij bezoekboerderij ‘Leven van de wind’ in Wieringerwerf. Als eindopdracht ontwerpen en maken de leerlingen een voertuig dat wordt aangedreven door windenergie.

– Alle groepen 8 van de scholen uit de omgeving hebben een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven voor een workshop in het Duurzaamheidslab en een kennismaking met rsg Wiringherlant door middel van een speurtocht door de school.

– Het expertteam Bedrijven van Campus de Terp werkt aan een structurele, intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het Duurzaamheidslab en op Campus de Terp. Het expertteam Bedrijven bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, afgevaardigden van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer en uit het basis- en voortgezet onderwijs.