Campus de Terp moet naast een nieuw kindcentrum en zwembad ook een pumptrack krijgen. Dat vinden leerlingen van het Wiringherlant. Partijen verantwoordelijk voor de campus gaan daar graag in mee. De verwachtingen moeten wel getemperd worden als het gaat om de opleverdatum.

Een pumptrack is een circuit met bulten en kombochten dat over het algemeen graag gebruikt wordt door mensen met een crossfiets of BMX. Ook leent het zich voor steps, skateboards en skeelers.

Het idee is geboren onder leerlingen van het Wiringherlant die er een welkom alternatief in zien voor mensen die graag willen bewegen maar niet zijn aangesloten bij sportverenigingen van de meer traditionele sporten. Op een ideeënmarkt is nut en noodzaak van een pumptrack besproken en daarmee heeft het idee voet aan de grond gekregen in het gemeentehuis van Hollands Koon.

De partijen Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA en VVD hebben het plan nog eens onder de aandacht gebracht van het college en daaruit blijkt dat het in het beste geval pas in 2025 is te realiseren. Dat is wel wat laat, vinden de initiatiefnemers. Zij vragen zich af waarom de pumptrack niet al eerder samen met de andere sportfaciliteiten gerealiseerd en opgeleverd kan worden, medio 2024.

Want zoals uit de plannen blijkt, is er wel al ruimte gereserveerd voor de pumptrack binnen het landschapsontwerp. Wat ook blijkt is dat de gemeente vooralsnog geen geld heeft gereserveerd voor de sportfaciliteit. Om op voorhand kosten te besparen hebben de initiatiefnemers alvast bedacht wat er aan voorbereidend werk is te doen en ook hoe er is te korten op de 80.000 euro die minimaal nodig is.

Jose Swart, docent aardrijkskunde op het Wiringherlant, legt uit hoe het plan tot stand is gekomen en wat de stand van zaken is. „Daphne Rob is een docent die Nederlands geeft bij ons op school en zij wilde leerlingen laten ervaren hoe je invloed kunt uitoefenen op de politiek, bijvoorbeeld door het schrijven van een motie. De kans deed zich voor om een paar initiatieven op een ideeënmarkt te demonstreren en daar werd heel positief gereageerd op het idee van een pumptrack. Nu ben ik zelf bekend met pumptracks, ik ga er regelmatig met mijn kinderen naartoe, en ik hoorde dat deze bij ons op school hoog op de prioriteitenlijst stond, bij leerlingen maar ook bij gymdocenten. Via een profielwerkstuk is het idee verder uitgewerkt en naar wat blijkt is de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (opdrachtgever voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de sportvoorzieningen van De Terp) ook enthousiast.”

Heet smeden
Nu het idee zo vergevorderd is, zien docenten, leerlingen en andere enthousiastelingen graag iets meer vordering. Het ijzer moet gesmeed worden nu het heet is, betoogt Swart. „Wat wij jammer vinden is dat de leerlingen van Daphne Rob, die met het idee zijn gekomen, van school zijn als de pumptrack in 2025 opgeleverd wordt. Daarbij lijkt het ons het meest voordelig om deze nu te realiseren. We hebben flink wat grondbewerkingsbedrijven hier in de omgeving en als wij ze zover krijgen om met een trekker voorbereidend werk te doen kunnen we tienduizenden euro’s besparen. We hebben het daarover ook al gehad met een bouwer van pumptracks. We zijn nog niet opzoek gegaan naar sponsoring, maar via de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer hebben wij er vertrouwen in dat dit goed moet komen. Op de achtergrond hoor ik de heipalen de grond in gaan voor de nieuwe campus, dus dit lijkt me hét moment.”

Het krantenartikel uit het NoordHollandsDagblad (11 januari 2023)

Navraag bij Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer leert dat het buitengebied van de campus, waar de pumptrack moet komen, in het beheer is van de gemeente. De stichting heeft in samenspraak met Hollands Kroon al een planning gemaakt waarbij de gebouwen eerst van de grond moeten voordat de aandacht naar het buitengebied gaat, en het is te laat om daarvan af te wijken. De aandacht die belanghebbenden aan dit project hebben gegeven, wordt wel gewaardeerd. „Het moet niet zo zijn dat het buitengebied naar de oude plannen wordt ingericht en de pumptrack straks vergeten wordt.”