Voor een aantal gebieden in Wieringerwerf ligt er vanaf 27 juli 2021 een bestemmingsplan ter inzage. Zo ook voor Campus de Terp. Inwoners kunnen de ontwerpplannen inzien en een reactie erop geven. Een zienswijze wordt deze reactie ook wel genoemd.

Iedereen kan dus zijn of haar mening geven over de voorgenomen plannen van de campus. Alle de stukken zijn online in te zien. Een reactie (zienswijze) op de plannen geven kan van 27 juli tot en met 7 september.

Hoe je dat doet?
In een zienswijze beschrijft je met welke punten je het wel en niet eens bent en waarom. De zienswijze kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend. Waarbij de gemeente het liefste de reactie digitaal ontvangt via deze pagina: ‘Indienen zienswijze’.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze maak je telefonisch een afspraak met een medewerker van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze per post stuur je naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon: Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

En dan?
Na de zienswijze periode bekijken de ruimtelijk ordening specialisten van de gemeente of – en zo ja op welke punten – de stukken moeten worden aangepast. Dit betekent niet altijd dat alle reacties worden overgenomen.

Iedereen krijgt overigens altijd een reactie op een ingediende zienswijze. Dit gebeurt via een nota van zienswijzen, een document met daarin alle zienswijzen en antwoorden daarop.

Wanneer de aangepaste stukken klaar zijn legt het college dit, samen met de nota van zienswijze, voor aan de gemeenteraad. Zij wordt daarmee gevraagd om een besluit te nemen.

Meer weten? Check dan de site van de Gemeente Hollands Kroon.