Campus de Terp is niet alleen een verzameling van gebouwen, integendeel. Het campusterrein krijgt juist een groene uitstraling. De grote lijnen voor de inrichting van de buitenruimte zijn al bekend. Hoe kunnen we hier, als bewoners en gebruikers van de campus, nog meer betekenis aan geven? 

De groene, parkachtige omgeving is een belangrijke meerwaarde van Campus de Terp. De groene buitenruimte biedt mooie ‘haakjes’, bijvoorbeeld om te leren over de natuur, maar ook om de biodiversiteit te vergroten en daarmee de omgeving te verrijken. Microsoft, dat een groot datacenter heeft in de Wieringermeer, ging in gesprek met de initiatiefnemers Campus de Terp. Florien ten Hove van Microsoft vertelt: “Wij denken zelf na over hoe we onze datacenters landschappelijk kunnen inpassen, daarbij proberen we aan te sluiten bij wat er van nature al ter plaatse aanwezig is, dat is op elke locatie anders. We vinden het belangrijk om iets te doen voor de omgeving. Dus zijn we met de initiatiefnemers van Campus de Terp om tafel gegaan om te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is om het campusterrein verder te vergroenen, ecologisch rijker te maken en de biodiversiteit een impuls te geven. Hoe kan het onderwijs hierbij aanhaken? Welke mogelijkheden zijn er vanuit het Sportcentrum van SSWW?”

Wandelroutes en natuurlijk spelen
Maaike Esselink, voorzitter van SSWW, was meteen enthousiast. “Eén van de doelen van de Campus is dat het een prettige plek is om te zijn. De natuur speelt daar een belangrijke rol in en is een mooie inspiratie. Nu onderzoeken we met elkaar op welke manier we dat kunnen overbrengen op inwoners, en hoe we er leuke en interessante leerprojecten van kunnen maken voor de scholen.” De eerste ideeën zijn al over tafel gekomen. “Denk bijvoorbeeld aan wandelroutes in de natuur, natuurlijk spelen, eetbaar groen, en ruimte voor lessen over natuur, duurzaamheid en biodiversiteit.” Maaike droomt graag over alle kansen en mogelijkheden die het terrein te bieden heeft. “Nu onderzoeken we met elkaar wat haalbaar is, nu en in de toekomst.” Blijf ons volgen, we houden je graag op de hoogte.