De afgelopen maanden hebben de onderwijsteams niet stilgezeten. Naast het wekelijkse directieoverleg tussen de directeuren van de verschillende scholen in het Kindcentrum en de opvang zijn ook de teamleden met elkaar in gesprek. Samenwerking en de vorm waarin dat gegoten wordt, daar gaat het om.

Zo is er per bouw een bijeenkomst geweest met teamleden van de verschillende scholen en de opvang over hoe de samenwerking in Kindcentrum de Terp vorm krijgt. Vragen die hierbij aan bod kwamen waren:

 

Dit heeft geleid tot mooie gesprekken. Wat vooral opviel waren de vele raakvlakken. Eind maart gaan de teams de inhoud van deze gesprekken weer met elkaar delen en verder uitwerken.

Houd vooral de site in de gaten en blijf op de hoogte!