Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is een inwonersinitiatief met als doel sport en welzijn in de Wieringermeer te faciliteren en te laten groeien. Samen met diverse welzijns-, onderwijs-, zorgpartners, ondernemers, bedrijven en sportverenigingen in de Wieringermeer heeft SSWW het plan Vitaal Wieringermeer ontwikkeld. Dit plan maakt de ambitie van SSWW voor onbeperkt bewegen en ontmoeten mogelijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl van 0-100 jaar in een inspirerende, uitdagende en gezonde binnen- en buitenomgeving. Campus de Terp biedt deze omgeving.

Vitaal Wieringermeer richt zich in het bijzonder op het versterken van een gezonde leefstijl van mede-inwoners; niet alleen fysiek (fit en vitaal) maar ook sociaal (verbonden en betrokken). Zo verwachten de samenwerkingspartners een bijdrage te leveren aan het voorkomen van onder andere eenzaamheid en overgewicht, twee negatieve maatschappelijke ontwikkelingen.

Gezonde leefstijl bevorderen
Het programma richt zich op iedereen die al meedoet of wil meedoen, met als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl thuis, op het werk, op school en bij de vereniging. Het programma-aanbod moet ertoe leiden dat inwoners elkaar ontmoeten. SSWW en partners verwachten dat deze initiatieven de opgaande lijn van samenwerking tussen de verenigingen in de Wieringermeer, de betrokkenheid van bedrijven en organisaties én welzijnsinitiatieven zal versnellen met bovendien een impuls zal geven aan de leefbaarheid in de regio.

Op dit moment werkt SSWW samen met partners aan:
–           sportdorp Wieringermeer
–           organisatie jeugdtriatlon in voorjaar 2021
–           ontwerp buitenfitnessterrein in Wieringerwerf
–           uitbreiding aanbod baby- en peuterzwemmen in Zwembad De Terp
–           doorontwikkeling aangepast sporten
–           wandelgroep
–           inventarisatie veilige wandelroutes van seniorenwoningen naar voorzieningen in de vier dorpen
–           veilige en aantrekkelijke fietsroutes in de Wieringermeer in samenwerking met project Doortrappen
–           inventarisatie kansen gezonde lunch op de basisschool
–           uitrol Lü-playground