Groeiende samenwerking tussen Wiringherlant en de basisscholen: In de afgelopen jaren is er een groeiende samenwerking ontstaan tussen de basisscholen en rsg Wiringherlant. Dit heeft geleid tot onder andere de al eerder genoemde doorlopende leerlijn Engels.

Po-VO project in het Duurzaamheidslab
Naast het project met Engels wordt er ook op andere terreinen steeds meer samengewerkt tussen PO en VO. Wiringherlant  beschikt sinds enkele jaren over het Duurzaamheidslab: een bijzonder fraai ingericht lokaal waar onderwijs van 10 tot 14 jaar centraal staat. De leerlingen van de basisscholen komen wekelijks lessen volgen. Denk hierbij aan technologie en lessen met het thema duurzaamheid.

Ook worden hier de voorbereidingen gedaan voor de Lego League: leerlingen worden uitgedaagd om hun programmeervaardigheden en creativiteit te laten zien met Lego Mindstorms. Tijdens de regionale finales in Alkmaar kunnen ze laten zien wat zij in huis hebben.


Examens
Net als in de rest van Nederland zijn in deze periode de examenleerlingen bezig met de afronding van hun eindexamen. Op rsg Wiringherlant gaat het daarbij om ruim 200 leerlingen van het vmbo, havo en atheneum. Ouders, vrienden en medeleerlingen hebben veelal in de meivakantie op de buitenmuren van de Zuiderzeehal – waar de examens plaatsvinden – de examenleerlingen succes gewenst. Eigenlijk niet de bedoeling, maar toch ook weer hartverwarmend positief.

 

 


Trots op groei aantal leerlingen
Hoewel Wiringherlant in een krimpregio staat, is er dit jaar weer goede inschrijving geweest en zal er in schooljaar 23/24 een lichte groei zijn van het aantal leerlingen. Belangrijk voor de school maar ook voor de regio. In deze situatie is een stabiel en breed aanbod voor de huidige en toekomstige leerlingen uit de regio immers erg belangrijk.


Kennismakingsmiddag voor de ‘bijna’- brugklassers
Op woensdag 28 juni is er voor de huidige groep 8-ers de kennismakingsmiddag. Een spannende maar leuke middag dag! De bijna-brugklassers maken kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor en er is een leuk en gezellig programma voor ze gemaakt.