Op donderdag 25 november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Campus de Terp vastgesteld. Hiermee is een grote stap gezet naar de uitvoering van Campus de Terp in Wieringerwerf. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, is er een juridische basis om besluiten te nemen over toekomstige aanvragen om omgevingsvergunningen.

Wat is Campus de Terp?

Op Campus de Terp komen onderwijs, sport, ontwikkeling, ontspannen en ondernemen samen. Het is een campus waarop een kindcentrum (3  basisscholen en kinderopvang), een sporthal, een zwembad en diverse buitensportvoorzieningen gerealiseerd zullen worden. De middelbare school Rsg Wiringherlant staat aan de noordzijde van de campus evenals de Zuiderzeehal. De laatste wordt gesloopt nadat de nieuwe sporthal in gebruik is genomen.

Start werkzaamheden

Voor de bouw van de campus en het kappen van bomen zijn vergunningen nodig. Hier zijn wettelijke procedures voor die doorlopen worden. Er zijn ook werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is. Deze staan omschreven in onder andere het gemeentelijk beleid over kapvergunningen. Voor andere werkzaamheden is een melding bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord nodig. Werkzaamheden zoals het verwijderen van het bestaande buitenbad, het aanbrengen van grond als voorbelasting en verwijderen van onderbeplanting in het gebied, worden de komende weken voorbereid en uitgevoerd.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Campus de Terp? Kijkt u dan eens op de website van Campus de Terp. Abonneer u ook op de nieuwsbrief van Campus de Terp. Ook dit kan via de website van de campus.