Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kernwaarden

Campus de Terp

Waar staat Campus de Terp voor? Dat hebben we vastgelegd in onze kernwaarden. Onze kernwaarden vertellen in een paar woorden, heel kernachtig, direct wat je van Campus de Terp kunt verwachten.

De kernwaarden van Campus de Terp zijn: verbinding, vitaliteit en toekomstgericht. Waarom juist deze kernwaarden? Daar vertellen we graag nog iets meer over.

VERBINDING

Op Campus de Terp verbinden partijen zich met elkaar. Door Campus de Terp verbinden partijen zich met elkaar. Onderling ontstaan interessante samenwerkingsvormen. Denk aan de sportverenigingen en de kinderopvang die slimme arrangementen ontwikkelen voor sportende kinderen. Of aan het duurzaamheidslab waar het basis- en voortgezet onderwijs nauw samenwerken. Het rijke verenigingsaanbod van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is interessant voor de bedrijfssport. Zo zijn er allerlei kruisbestuivingen denkbaar waarmee iedereen op zijn beurt de verbinding kan aangaan.

VITALITEIT

Campus de Terp staat voor beweging en gezonde keuzes, een rijk activiteitenaanbod voor alle leeftijden, en kansen voor een leven lang leren. Gezonde en vitale keuzes worden op verschillende manieren gestimuleerd. Zo is het terrein alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers, en nodigt de buitenruimte bewust en onbewust uit om te bewegen en actief te zijn

TOEKOMSTGERICHT

Op Campus de Terp worden kinderen opgeleid voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken, is er, naast het basisaanbod, veel aandacht voor wetenschap en techniek, tweetalig onderwijs, internationale uitwisselingsprojecten, onderwijsontwikkeling en de koppeling van het onderwijs aan het bedrijfsleven.

De sportfaciliteiten zijn innovatief en uitgevoerd met de modernste toepassingen. Met de sportpas en de ‘open club gedachte’ vallen schotten tussen verenigingen weg en wordt er met nieuwe ogen naar sportbeleving in de Wieringermeer gekeken.

Met het oog op de toekomst, is duurzaamheid de basis voor alles wat er wordt gebouwd op Campus de Terp. Dat geldt voor het kindcentrum en het sportgebouw, maar ook voor de inrichting van de buitenruimte.

Ga naar de inhoud