Op 18 juli (bekend gemaakt op 21 juli) is de kapvergunning voor Campus de Terp verleend. Het kappen van de bomen is een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken van het gebied. De werkzaamheden starten direct na 1 september, als de bezwaartermijn voor de kapvergunning is verlopen.
Een deel van de bomen wordt hergebruikt voor de inrichting van het schoolterrein voor het kindcentrum. Er komen 200 nieuwe bomen in het gebied terug. Na het bouwrijp maken start de bouw van het sportgebouw en het kindcentrum.
Lees meer in de link van Gemeente Hollands Kroon.