Afgelopen week kwamen alle toekomstige collega’s van Kindcentrum de Terp samen voor een studiedag. Namens de medewerkers van Het Baken, De Triangel en Don Bosco, waren ook alle pedagogisch medewerkers van de groepen van Kappio aanwezig om samen stappen te zetten.

Vooruitlopend op de hechtere samenwerking, wanneer ze in augustus allemaal het nieuwe gebouw betrekken, stond de dag in het teken van elkaar beter leren kennen. Daarnaast werd er gesproken over wat de beste manier van samenwerken zou kunnen zijn.

Ook de gedragsverwachtingen in het kindcentrum kwamen ter sprake. Zo gelden voor alle kinderen in het gebouw straks dezelfde regels. Immers, alleen op deze wijze kan een veilig klimaat worden gecreëerd.

Naast een leerzame dag, werd het vooral een vrolijke en gezellige dag. Er zijn samen weer stappen gezet. Stappen naar het verwezenlijken van een droom. Ze kunnen met zijn allen niet wachten totdat die droom werkelijkheid wordt!