Het expertteam Bedrijven is in het leven geroepen om te werken aan een structurele en intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het Duurzaamheidslab en op Campus de Terp. Het expertteam Bedrijven bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, afgevaardigden van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer en uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Het team focust zich op het opzetten en behouden van duurzame relaties met bedrijven in en om de regio Wieringermeer. Typerend voor de bedrijven die deel uitmaken van dit team is dat zij hart hebben voor de regio en een gezonde interesse tonen in samenwerken.

Succesvolle bedrijvendagen
Tijdens twee succesvolle bedrijvendagen, waarbij het initiatief van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is gepresenteerd in combinatie met de realisatie van Campus de Terp, is duidelijk geworden dat er een stevige basis ligt voor samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs, met SSWW als mediator.

Tijdens een bijeenkomst eind april met als thema ‘van denken naar doen’ is een roadmap gepresenteerd voor de periode tot en met augustus 2023, het moment dat Campus de Terp officieel in gebruik wordt genomen.

Daarnaast is er een zogenaamd verbindingsteam samengesteld met in totaal vier vertegenwoordigers, vanuit onderwijs (1), SSWW (1) en bedrijfsleven (2). De focus van de samenwerking richt zich op de thema’s Technologie, Voedsel en Gezondheid. De pilot voor 2021 draait om windenergie en voedsel.

Leerlijnen ontwikkelen
Op weg naar augustus 2023 zal het verbindingsteam nauw samenwerken om de profielen en mogelijkheden van de bedrijven duidelijk in kaart te brengen. De scholen gaan in de tussentijd aan de slag met het opzetten van curriculums door informatie op te halen bij de vier basisscholen in Wieringerwerf. Doelstelling is om zo tot concrete leerlijnen te komen die gematcht kunnen worden met de verschillende bedrijfsprofielen.

Als alles volgens planning verloopt, gaan er in november 2021 pilots van start bij twee of drie bedrijven met verschillende groepen leerlingen. Na evaluatie en aanpassing waar nodig, worden de pilots richting 2023 verder uitgebreid. Het doel is om in augustus 2023 voor alle jaarlagen een passend, inhoudelijk sterk bedrijvenbezoekprogramma te hebben ontwikkeld als onderdeel van het curriculum.


Ben jij ondernemer in de Wieringermeer? Vind je het interessant om jong talent met jouw bedrijf te laten kennismaken? Mail je gegevens dan naar info@campusdeterp.nl.