Hoe ziet jouw ideale schooldag eruit? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste gezamenlijke vergadering van de medezeggenschapsraden van de scholen van het toekomstige Kindcentrum de Terp, de kinderopvangorganisatie Kappio en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.

Voor de bijeenkomst rond het thema ‘de rijke schooldag’ maakten de leerlingen van de basisscholen filmpjes waarin zij in beeld brachten hoe zo’n dag er volgens hen uit ziet. Aan de hand hiervan werd er door de aanwezige volwassenen gebrainstormd. Want hoe zouden zij dit vertalen naar een schooldag op Kindcentrum de Terp?

Het werd een bijeenkomst vol ideeën en flink wat inspiratie. Er is wederom een mooie stap gezet op weg naar de start van Campus de Terp!