Een gezamenlijke toekomst
Op dinsdag 7 mei 2024 zetten de drie schoolbesturen, Kopwerk, Surplus en Sarkon, en het bestuur van kinderopvangorganisatie Kappio met veel enthousiasme hun handtekening voor de oplevering van Kindcentrum de Terp. Nadat in maart 2023 de eerste heipalen de grond in gingen, is het gebouw nu klaar. Aannemers Klaver Giant Groep en De Geus bouw droegen met gepaste trots de sleutels over.

Campus de Terp
De schoolgebouwen van basisscholen Don Bosco (Stichting Sarkon) Het Baken (Kopwerk) en de Triangel (Stichting Surplus) in Wieringerwerf zijn verouderd en aan vervanging toe. Daarop is in 2020 besloten om niet te kiezen voor drie aparte gebouwen, maar de handen ineen te slaan en gezamenlijk één nieuw gebouw te betrekken, waarin ook kinderopvangorganisatie Kappio een plek krijgt: Kindcentrum De Terp, onderdeel van Campus de Terp.

Inge van der Kooij- Heijerman, directeur Don Bosco vertelt: “Door met elkaar samen te werken worden alle talenten en expertises optimaal benut en het onderwijs versterkt. We zorgen zo voor een soepele overgang van peuters naar kleuters en van groep 8 naar de brugklas. In een aantal leeftijdsgroepen werken we aan gezamenlijke thema’s en projecten en realiseren we voor bepaalde vakgebieden een doorgaande leerlijn. Zo wordt het mogelijk om samen aanbod te creëren voor kinderen van 0 tot 18 jaar.”

Doorgaande leerlijn Engels
De afgelopen jaren is er al flink samengewerkt. “In de aanloop ontstond de wens om binnen het onderwijs de doorgaande leerlijn voor Engels concreet te maken”, licht Kees Overmeijer (De Triangel) toe. “Het achterliggende doel is dat leerlingen, op het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs (VO) gaan, al op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden hebben opgebouwd in de Engelse taal.”

Inmiddels hebben PO (primair onderwijs) en VO verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij collega’s elkaar hebben ontmoet en samen stappen hebben gezet. “Verder hebben de basisscholen gekozen voor dezelfde Engelse methode, zodat de leerlingen straks allemaal met een gelijke voorbereiding de overstap naar het VO kunnen maken.”

Duurzaamheidslab
“Maar er is meer”, besluit Freek Steeman (Het Baken). “Naast het project met Engels werken we ook op andere terreinen al samen. Zo beschikt Wiringherlant over het Duurzaamheidslab: een bijzonder fraai ingericht lokaal waar onderwijs van 10 tot 14 jaar centraal staat. De leerlingen van de basisscholen volgen hier met enige regelmaat lessen. Denk hierbij aan technologie en lessen met het thema duurzaamheid. Aansluitend op hierop, komt er in het kindcentrum een technieklokaal en ook op de leerpleinen is er voldoende ruimte voor technologieonderwijs.”

Het bouwteam
Niet alleen de scholen en de kinderopvang zijn trots. Ook het bouwteam kijkt terug op een uniek project. Joris Meijer van De Geus Bouw vertelt: “We bouwen hier aan en voor de toekomst, en dat maakt het vooral heel speciaal. De algemene techniekruimte, waarin zich onder andere de warmtepomp bevindt, is daar het voorbeeld van. Deze wordt vaak weggestopt in een hoek, of nog liever in de kelder. Hier is alle techniek midden in het gebouw geplaatst met glazen wanden als muren. Aan de buitenkant hangt een scherm waarop je ziet wat er binnenin gebeurt en kunt aflezen hoe het verbruik is. Het is eigenlijk een schoolles op zich, want de kinderen lopen er dagelijks langs. Kindcentrum de Terp heeft gewoon alles bij elkaar net dat beetje extra.”

Verhuizing
De oplevering is feit. Maar klaar is het gebouw natuurlijk nog niet. De inrichting start nu. De komende periode wordt er in het gebouw hard gewerkt om alles voor de zomervakantie klaar te maken voor de verhuizing. De start van het nieuwe schooljaar is ook de officiële start van het Kindcentrum De Terp.